www.wwmc.se
KlubbenKlubben
Sent 1983 i en garagelokal i centrala Skövde, samlades 4 killar och 1 tjej för att efter vissa från och tillfall, 1985 grunda en klubb vid namn Wood Woses MC. Namnet togs från den gotiska sagan om vildar som förpassats ut ur samhället. Under medeltiden var det allmänt erkänt att i skogar och vildmarker fanns det vildar. Under namnet Wood Woses figurerar de i gotiska ornament och inom heraldiken.
I slutet på 80-talet och början av 90-talet, anordnades ett antal fester ihop med ett närliggande garage med likasinnade, som utmynnade i att vissa av de valdes in i klubben.I samband med detta, organiserades klubben mer och mer. Med regelverk enligt gammal svensk bikertradition, och det anordnades MC-turer, fester och andra evenemang.
1992 började hyresvärden klaga på verksamheten, och att klubben inte passade in i området (klubben skulle helt sonika förpassas ut ur samhället!!!), och 1993 tar planerna på att "skaffa eget" att ta form. Mäklare kontaktas, hus besiktigas, lägen diskuteras och slutligen hittas en gammal kontorslokal. Ett halvår efter de första planerna smidits, skrivs kontrakt och arbetet kan sätta igång.
Våren 1994 sattes stora släggan i det som tidigare varit Rockwools datacentral. Väggar rivs, golv målas och bar snickras. 700 m² är ju inte något som iordningställs över en natt, och arbetet fortgår fortfarande. Under 1994, parallellt med byggnationsarbetet, dyker idén upp med ett Öppet Hus för grannar och allmänhet. Något som efter första årets succé, leder till den MC-utställning som årligen anordnas första helgen i juni.


Detta är historien om Wood Woses MC, välkomna att dela den och framtiden med oss…


Copyright ©2007-2012 by Wood Woses MC
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License. Hosted by one.com.
Theme created by Free-Source.net and modified by Bolle